7. septembrī Rīgas Imantas vidusskolā notika programmas "Latvijas skolas soma" pasākums 1. klašu skolēniem "Netradicionālā glezniecība - smiltis." Tapa skaistas glezniņas, darbojās sīkā muskulatūra - pirkstiņi. Galvenais bērniem bija darbošanās prieks. Lai tikpat radošs un krāsains viss mācību gads!