Rīgas Imantas vidusskolas 1. klasēs, 2. klasēs, 4. klasēs, 5. klasēs, 7. klasēs, 8. klasēs. 10. klasēs un 11. klasēs no 2021./2022. gada tiek īstenotas šādas licencētas izglītības programmas:

Pamatizglītības programma

      Mācību plāns

Vispārējās vidējās izglītības programma

      Mācību plāns

Rīgas Imantas vidusskolas 3. klasēs, 6. klasēs, 9. klasēs un 12. klasē no 2021./2022. gada tiek turpināta šādu licencētu un akreditētu izglītības programmu īstenošana:

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (1.-9. kl.)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma (1.-9. kl.) ar padziļinātu mūzikas apguvi

Pamatizglītības vispārējā izglītības programma (1.-9. kl.)

***

Vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (10.-12. kl.)

Vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (10.-12. kl.)