SABIEDRISKO ATTIECĪBU un INŽENIERZINĀTŅU izglītības programmas

 

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti kodu secībā publicēti ŠEIT

***

 

2021. gada 18. augustā plkst.10.00 Rīgas 64. vidusskolā (Ūnijas ielā 93) tiks organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums (matemātikā un svešvalodā) papildu termiņā skolēnu uzņemšanai uz brīvajām vietām 10. klasēs Rīgas pašvaldības vidusskolās 2021./2022.mācību gadā.

Skolu saraksts, kurās ir brīvas vietas 10. klasēs, tiks publicēts šā gada 6. augustā. 

Skolēnu reģistrācija apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam papildu termiņā uz brīvajām vietām 10. klasē Rīgas pašvaldības vidusskolās sāksies šā gada 9. augustā un ilgs līdz 15. augustam ieskaitot.

Reģistrēšanās saite būs pieejama RD IKSD mājas lapā  www.iksd.izglītība.lv “Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem Rīgas skolās”, kā arī skolu mājas lapās.

SĪKĀK ŠEIT

***

Kombinētais iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā uz Rīgas skolu 10. klasēm tiek organizēts saskaņā ar RD IKSD 09.03.2021. iekšējiem noteikumiem Nr.7-nts "Apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu norises organizēšanas un vērtēšanas kārtība".

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma programma pieejama ŠEIT

Pēc kombinēto iestājpārbaudījumu nokārtošanas uzņemšana Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē tiek organizēta saskaņā ar Rīgas Imantas vidusskolas 30.04.2021. iekšējiem noteikumiem Nr. VSIM-21-7-nts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Imantas vidusskolas 10. klasē".

 

Iesnieguma veidlapa

Gaidām pretendentus kopā ar vecākiem!