Projekts "Skola ārpus skolas" (SĀS) ir Rīgas Imantas vidusskolas projekts, kas uzsākts 2016. gada 1. septembrī. Projekta mērķis ir organizēt mūsdienīgu mācību procesu vidē, kura attiecīgā satura apguvei un skolēnu kompetenču pilnveidei ir vispiemērotākā.  

Projekts ir skolas direktores Ingūnas Helvigas ierosināta un vēlāk skolotāju kolektīvā detalizēti apspriesta ideja par rūpīgi izplānota, koordinēta un regulāra mācību procesa organizēšanu ārpus ierastās mācību vides, proti, ārpus klašu telpām un skolas: skolas teritorijā, Imantas mežā, Anniņmuižas parkā, Vecrīgā un citur Rīgas centrā, Jūrmalā un jūras krastā, muzejos, iestādēs, augstskolās, zinātnes centros, laboratorijās, zoodārzā, uzņēmumos u.c.   

Idejas pamatā ir humānās pedagoģijas pamatlicēja J.A. Komenska jau 17. gadsimtā paustā atziņa, ka “.. jāmāca tā, lai cilvēki, cik vien iespējams, apgūtu zināšanas nevis no grāmatām, bet no debesīm un zemes, no ozoliem un skābaržiem, t.i., iepazītu un pētītu pašas lietas, nevis svešus novērojumus un slēdzienus par lietām.”    

Tā kā ikdienā mācību procesā skolēni gūst zināšanas, prasmes un iemaņas 4 dažādās jomās, tad tika pieņemts lēmums, ka mācību process ārpus skolas katrai klasei tiks plānots 5 dienas mācību gadā (2 dienas 1. semestrī un 3 dienas 2. semestrī), katru no dienām veltot vienai no 4 jomām un karjeras izglītības jautājumiem: “Valodas”, “Zinātne un tehnoloģijas”, “Māksla”, “Cilvēks un sabiedrība”, “Karjeras izglītība”.

Rīgas Imantas vidusskolas radošo skolēnu atsauksmes par aizvadītajām projekta "Skola ārpus skolas" dienām/aktivitātēm varat iepazīties skolas literārajā e-žurnālā "Atkal Spārnos" ŠEIT

2019./2020. mācību gada SĀS dienas:

3. diena - 20. februāris

2. diena - 27. novembris

1. diena - 15. oktobris

2018./2019. mācību gada SĀS dienas:

5. diena - 18. aprīlis

4. diena - 20. marts

3. diena - 18. februāris

2. diena - 30. novembris

1. diena - 16. oktobris

Skolas direktores Ingūnas Helvigas intervija par projektu SKOLA ĀRPUS SKOLAS žurnālā "Skolas Vārds"

2017./2018. mācību gada SĀS dienas:

5. diena - 24. aprīlis

4. diena - 23. marts

3. diena - 19. februāris

2. diena - 29. novembris

1. diena - 19. oktobris

2016./2017. mācību gada SĀS dienas:

4. diena - 20. februāris

3. diena - 17. janvāris

2. diena - 30. novembris