Skolas vīzija

Rīgas Imantas vidusskola - IESPĒJU SKOLA

Skolas misija

Spēju un talantu attīstība drošā, veselīgā un mūsdienīgā vidē

Skolas vērtības

IZAUGSME, MŪSDIENĪGUMS, VESELĪBA UN  DROŠĪBA

 

            Skolas vīzijas koks