Lai veicinātu sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar British Counsil īsteno projektu “Darīsim kopā!”.

Projektā piedalās 12 skolas no Rīgas, Ludzas un Viļāniem, tajā skaitā arī Rīgas Imantas vidusskola. Projekta koordinatori mūsu skolā ir skolotāji Una Broka un Jānis Lūsis.

Projekta ietvaros 24 dažādu priekšmetu skolotāji un 8.- 9.kl. skolēni mācīsies problēmu risināšanas metodiku, lai uzlabotu sadarbību starp latviešu un mazāktautību skolām.

Projekta darbības laiks ir no š.g. 22. oktobra līdz 2021. gada 26.februārim.

Dalībnieku pirmā tikšanās notika Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kurā visi iepazinās. Darbs turpināsies attālināti vairākos semināros tiešsaistē. Informāciju par projekta aktivitātēm varēs lasīt pašvaldību mājas lapās, Facebook un Twitter kontos.