2020. gada pavasarī Rīgas Imantas vidusskola uzsākusi dalību EKOSKOLU PROGRAMMĀ, kas ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. ?

Programmas pamatā ir vienkāršas, brīvi piemērojamas, bet tajā pašā laikā efektīvas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā.
Tā veicina izpratni par vidi, saistot to ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Eko skolas programmas koordinatore skolā: direktores vietniece izglītības jomā Inga Kalviņa

Vairāk par EKO skolu programmu: http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

***

Rīgas Imantas vidusskola pavasarī uzsāka dalību Ekoskolu programmā, un nu saņemta jau pirmā pateicība! Paldies direktores vietniecei Ingai Kalviņai un viņas vadītājai RIV Ekoskolas padomei par ieguldīto līdzšinējo darbu!