1977. gadā tiek pabeigta skolas ēkas celtniecība un tiek atvērta 82.vidusskola.

1989. gada 8. aprīlī tiek pieņemts lēmums reorganizēt 82. vidusskolu par divām skolām - 82. vidusskola (krievu) un 96. vidusskola (latviešu). Abas vidusskolas paliek vienā ēkā.

Maijs - Gaiķu baznīcā mācītājs Jānis Vanags iesvēta skolas sarkanbaltsarkano karogu.

Jūnijs – pirmais izlaidums pie Brīvības pieminekļa.

Oktobris – par direktoru sāk strādāt Māris Upens.

1990. gada 4. maijā Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona tautas deputātu padomes izpilddirekcija nolemj uz 96. vidusskolas bāzes no 1990. gada 1. septembra atvērt Imantas Latviešu ģimnāziju.

1991. gadā par mācību pārzinēm sāk strādāt Ligita Šinkarkina un Ineta Ķemlere.

1992. gada 9. jūlijā Latvijas Republikas Kurzemes rajona pagaidu valde pieņem lēmumu apvienot 82.vidusskolu un 70. vidusskolu, piešķirot skolai Nr. 96, adrese - Auru ielā 6.

1994. gada 4. maijā tiek iesvētīts par ziedojumiem iegādātais Imantas Latviešu ģimnāzijas karogs un notiek skolas himnas pirmatskaņojums.

1994. gadā par mācību pārzini sāk strādāt Ligita Biseniece un par direktora vietnieku saimniecības darbā Rihards Ankipāns.

1995. gadā par direktoru sāk strādāt Ilmārs Jubass.