Septembrī

 • Zinību diena
 • Olimpiskā diena
 • Ekskursiju diena
 • Dzejas diena
 • Miķeļdienas izstāde

Oktobrī

 • Skolotāju diena
 • Mūzikas dienas koncerts
 • Vecāku informācijas diena

Novembrī

 • Lāšplēša dienas pasākumi
 • Gaismas ceļš Latvijai
 • Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts

Decembrī

 • Ziemassvētku pasākumi un koncerti
 • Ziemassvētku tirdziņš
 • Teicamnieku pieņemšana pie skolas direktores

Janvārī

 • Burtu svētki pirmklasniekiem

Februārī

 • Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana
 • Žetonu vakars

Martā

 • Atvērto durvju diena pirmskolas vecuma bērniem un vecākiem
 • Vecāku informācijas diena

Aprīlī

 • Atvērto durvju diena 1. -2. klašu skolēnu vecākiem  "Iekāpt skolēna kurpēs"

Maijā

 • Skolas dzimšanas dienas un Latvijas Republikas atjaunošanas gadadienas svētki
 • Skolēnu mācību uzņēmumu darbības aizstāvēšana
 • Pasākums skolēniem un viņu vecākiem RIV Lepnums
 • Ekskursiju diena
 • Pēdējais zvans 9. un 12. klasēm

Jūnijā

 • Vasaras skoliņa topošajiem pirmklasniekiem
 • 9. klašu izlaidums
 • 12. klašu izlaidums