Sociālais pedagogs

Aleksandra Sarkane /tel. Nr. 67474102/ 
(pieņemšanas laiks: pirmdiena – ceturtdiena 14.00 – 15.00) 115.kab

 

 

Psiholoģe Jūlija Brokere /mob. tel. Nr. 29374538, tel. Nr. 67474109/
(pieņemšanas laiks: pirmdienās 14.30 – 15.30, otrdienās  8.30 – 9.30, piektdienās 8.30 – 9.30) 249. kab.

 

Speciālais pedagogs Marija Berga /mob.tel. Nr. 29556424/
(pieņemšanas laiks: pirmdienās 8.00 – 8.40) 207. kab.

 

Logopēds Ingrīda Bernāne /mob.tel. Nr. 26280903/
(pieņemšanas laiks: ceturtdienās 8.00 – 8.40) 107.kab.

 

Medmāsa (vakance)

Pedagoga palīgs Zane Ondzule

Pedagoga palīgs Elīna Zīverte