No 2018. gada 3. septembra Rīgas Imantas vidusskolā tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (PuMPuRS), kas paredzēts, lai mazinātu to 5.-12. klašu bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekta pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Ar pašvaldības starpniecību paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, papildu ēdināšanu, kā arī individuālo mācību priekšmetu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

Vairāk informācijas par projektu ŠEIT

Projekta koordinatore skolā: skolotāja Jeļena Jesajeva

***

Lai sagatavotos jaunā projekta ieviešanai Rīgas Imantas vidusskolā, 21. augustā skolā viesojās RD IKSD Skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa, kas nodarbībā pedagogu kolektīvam stāstīja par projekta sniegtajām iespējām.