2019. gada septembrī Rīgas Imantas vidusskola uzsāka dalību Erasmus+ projektā “In harmony with nature” jeb “Harmonijā ar dabu”.

Projekta koordinatore skolā: angļu valodas skolotāja Jeļena Jesajeva

Projekta ilgums: 2 gadi

Projekta Nr: 2019-1-PL01-KA229-065185_3/ PVS ID 4011

Finansējuma avots: Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” KA2

Partneri:

 • Zespol Szkolno- Przedszkolny w Wieliczkach, Polija
 • 6o EPA.L IRAKLIOU, Grieķija
 • OOU Petar Pop Arsov, Ziemeļmaķedonijas Republika
 • Istituto Comprensivo, Itālija

Projekta pamatojums:

Lieliska iespēja sadarboties starptautiskā vidē. Iepazīt citu valstu kultūru un tradīcijas, attīstīt angļu valodas zināšanās. Skolā paplašināsim IKT zināšanas, izmantojot jaunus rīkus, lai izveidotu galaproduktus vai sazinātos viens ar otru. Veidosim multimediju prezentācijas ar Emaze, Prezi, filmām, sava veida elektroniskām grāmatām, leksikonu, logotipu, izmantojot jaunas tehnoloģijas un īpašas vietnes ar moderniem rīkiem, kas mūsu skolā vēl nav izmantoti. Nākamais komponents būs vides izglītība, sākot ar apmeklējumiem mūsu vietējos mežos, nacionālajos parkos, uzņēmumos, kas saistīti ar galdniecību, mežsaimniecību vai jahtu būvi, līdz praktiskam izglītības veidam, piemēram, koku stādīšanai. Pētījumi, dokumentācija (fotogrāfijas, filmas, ieraksti, salīdzinājumi) tiks prezentēti dažādās formās - elektroniskā un tradicionālā veidā.

Pēdējais mūsu sinerģijas punkts būs saistīts ar sociālo atstumtību un risku priekšlaicīgi pamest skolu. Mēs organizēsim nodarbības, kas būs veltītas karjeras konsultēšanai. Notiks tikšanās ar cilvēkiem, kuri pārzina šo tēmu, un ar darbiniekiem nacionālajos parkos, kuģu/jahtu būvētavās, galdniecības uzņēmumos, mežsaimniecībās un darba tirgos, kas veicina darba vietas tuvākajā apkārtnē. Mēs vēlamies parādīt jauniešiem darba vietu iespējas savās teritorijās, izglītības veidus vidusskolās un universitātēs.

Mērķi:

 • Veicināt visaptverošu pieeju valodu mācīšanai un apguvei.
 • Atvērtā izglītība un inovatīvas prakses digitālajā laikmetā.
 • Svešvalodu mācīšana un apguve.
 • IKT - jaunās tehnoloģijas - digitālās kompetences.
 • Dabas zinātnes.
 • Novērst vai samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un mācībām nelabvēlīgus apstākļus.

Uzdevumi un plānotās aktivitātes:

 • Veidosim multimediju prezentācijas un filmas par skolām, reģioniem un valstīm, parādīsim tradīcijas visa gada garumā, kas saistītas ar svētkiem.
 • Organizēsim video konferences izmantojot Skype un Twinspace.
 • Izveidosim daudzvalodu vārdnīcu ar augu nosaukumiem.
 • Skolotāji organizēs ekskursijas nacionālajos parkos, dabas rezervātos, dabas muzejos.
 • Rīkosim foto un mākslas konkursus.
 • Organizēsim nodarbības, kas būs veltītas karjeras konsultēšanai. Notiks tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Dalībnieki: 7. un 8. klašu skolēni, pedagogi, vecāki, atbalsta personāls.

Paredzamie rezultāti:

 • Skolēni un skolotāji ieguvuši jaunas digitālās prasmes IKT izmantošanā.
 • Skolēni un skolotāji attīstījuši svešvalodas zināšanas un prasmes, komunicējot ar projekta dalībniekiem klātienē un izmantojot Skype un Twinspace.
 • Skolēni izveidojuši daudzvalodu vārdnīcu ar augu nosaukumiem.
 • Skolēniem ir priekšstats par dažādām profesijām.

Projekta aktivitātes

Grieķijas posma noslēgums

Senās Grieķijas tehnoloģiju muzeja apmeklējums

Knosas pils apmeklējums

Kāpšana kalnos un dabaszinību centra apmeklējums

Ekskursijas Krētas salā

Pirmā diena Krētā

Ceļā uz pirmo tikšanos