Paziņojumi par noslēgtajiem telpu nomas līgumiem

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158, Imantas sporta centrā (iznomājamā platība 1 m2), zemesgabala kadastra apzīmējums 01000820883, nomas līgumu.

10.08.2020. Rīgas Imantas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158, uz piesaistītā zemesgabala (bez adreses) atrodošos konteinertipa modulī E (iznomājamā platība 1 m2), zemesgabala kadastra apzīmējums 01000820883, nomas līgumu ar SIA Coffee Address, reģistrācijas Nr. LV4003174017, nomas maksa – EUR 195,50 mēnesī, ar termiņu līdz 2025. gada 10. augustam.

***

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 20 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 1170382001, nomas līgumu.

26.04.2019. Rīgas Imantas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 20 m²), būves kadastra apzīmējums 01001170382001,  nomas līgumu ar SIA “Tele2”, reģistrācijas Nr. 40003272854, nomas maksa  - EUR 233,39 mēnesī, ar termiņu līdz 26.03.2025.

 

***

 

Paziņojums par nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158, (iznomājamā platība 2 m²), būves kadastra apzīmējums 01001170382 001 nomas līgumu.

25.03.2019. Rīgas Imantas vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Kurzemes prospektā 158 (iznomājamā platība 2m²), būves kadastra apzīmējums 01001170382 001, nomas līgumu ar SIA “Kafe Serviss”, reģistrācijas Nr. 40003419037, nomas maksa  - EUR 123,60/ m2 mēnesī, ar termiņu līdz 24.03.2025.

 

***

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem jānorāda Izglītības iestādes nosaukums, kas sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Komersanta reģistrācijas numurs    Komersanta nosaukums
40003419037                                   SIA ''Kafe Serviss''