Pamatojoties uz RD IKSD iekšējiem noteikumiem Nr. 32-nts "Izglītības iestādes pagarinātās dienas grupas izveides principi un finansēšana", Rīgas Imantas vidusskolā pagarinātā dienas grupa tiek nodrošināta 1.-2. klašu skolēniem.

Pagarinātās dienas grupas darba laiks: darba dienās no 12.35-18.00

Pagarinātās dienas grupas reglaments