Bibliotēka ir atvērta katru dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00.

Skolēni un skolotāji var apmeklēt bibliotēku starpbrīžos, stundu laikā un pēc stundām. Piektdienu pēcpusdienās bibliotēkā darbojas LASĪTĀJU KLUBIŅŠ 1. - 4. klašu skolēniem, kuru vada skolotāja un bibliotekāre Kristīne Ziņģīte-Otisone.

Bibliotēkā skolēni var saņemt grāmatas un citu informāciju mācību vajadzībām un brīvā laika pavadīšanai, skolēniem un skolotājiem ir pieejams plašs latviešu, ārzemju un trimdas literatūras fonds.

Rīgas Imantas vidusskolas bibliotēkas elektroniskais katalogs ŠEIT

Bibliotēka nodrošina skolēnus ar mācību procesā nepieciešamajām mācību grāmatām un darba burtnīcām, var nodrošināt dažādu pasākumu norisi stundu laikā un pēc stundām. Skolēni bibliotēkā var izmantot brīvo grāmatu apmaiņas plauktu.

Bibliotēkas darbu nodrošina bibliotekāri Andris Šmīdebergs, Valda Birzniece un Kristīne Ziņģīte-Otisone.

Uz tikšanos skolas bibliotēkā!