Lai kādas citas skolas skolēns tiktu uzņemts Rīgas Imantas vidusskolas 2.-12. klasē vai mācību gada laikā arī 1. un 10. klasē, potenciālā skolēna vecākiem jātiekas ar skolas direktori, lai pārrunātu visus jautājumus, kas saistīti ar izglītības iestādes maiņu. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot darba dienās pa tālruņiem  67474104 vai 67474106.

Lai Ievērotu fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus, izglītojamā pieteikšana notiek elektroniski:

1) uz skolas e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. potenciālā skolēna vecāki nosūta iesnieguma veidlapas pieprasījumu, norādot klasi, kurā skolēns vēlas mācīties un kontakttālruni saziņai;

2) skola sazinās ar vecākiem un nosūta iesnieguma veidlapu;

3) vecāki aizpilda iesniegumu un nosūta to skolai, izmantojot latvija.lv vai drošu E-parakstu.

Mainot skolu mācību gada laikā, jāiesniedz vecāku iesniegums un sekmju izraksts/liecība par 1. semestri.

Brīvu vietu gadījumā lietvedības pārzine sazināsies ar vecākiem par iespējamo skolas maiņu.