Klašu audzinātāji 2021./2022. m. g.

 Klase

Klases audzinātājs/-a

Telpa

1.a

Alksne Ineta

206.

1.b

Bernāne Ingrīda

102.

1.c

Dundure Inese

204.

1.m

Grāvīte Aigija

104.

2.a

Zīverte Elīna

304.

2.b

  Madi Rita

202.

2.c

Puida Ilona 

338.

2.m

Zelka Gita 

303.

3.a

Gabrāne Elīna

101.

3.b

Roziņa Liene

106.

3.c

Griestiņa-Pukinska Solvita

201.

3.m

Upmane Kristīne

203.

4.a

Krūmkalne Marta

306.

4.b

Semjonova Anna

301.

4.m

Švarca Gita

302.

5.a

Geida Mārtiņš

142.

5.b

Ramate Inese

230.

5.m

Bērziņa Anete

319.

6.a

Tepeorena Inese

317.

6.b

Šuba Andris

117.

6.m

Glinka Maira

132.

7.a

Lēruma Lāsma

227.

7.b

Sarkane Aleksandra

318.

7.c

Ventiņa Gundega

334.

8.a

Jansone Marita

225.

8.b

Igaune Sarma

216.

8.c

Laidiņa Inga

330.

8.d

Veinberga Iveta

137.

9.a

Vizule  Evita

215.

9.b

Daugste Kristaps

118.

9.c

Jesajeva Jeļena

217.

10.a

Sileniece Evita

325.

10.b

Sileniece Evita

327.

11.a

Līkanse Anitra

214.

11.b

Līkanse Anitra

213.

12.a

Brokere Jūlija

129.

12.b

Brokere Jūlija

313.