21. septembra rītā Rīgas Imantas vidusskolas aktu zālē pulcējās skolēni, kuri vēlas darboties skolēnu pašpārvaldē. Paldies mūsu skolas absolventiem Kristiānam un Karlīnai, kuri atbrauca, lai pastāstītu par pašpārvaldes darbu un savu pieredzi, kā aktīvi piedalīties skolēnu pašpārvaldē. Sanāksmē tika runāts par plānotām aktivitātēm šajā mācību gadā. Skolēni tika aicināti atbalstīt arī Ekoskolas projektu. Drīzumā gaidāmas skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas!