22. septembra matemātikas stundā Rīgas Imantas vidusskolas 1.c klase figūras veido no vates kociņiem. Skolēni stundu sāka ar pavisam vienkāršiem uzdevumiem, savukārt stundas beigās jau tika pie īstiem atjautības uzdevumiem. Turpinājums vēl sekos... Paldies klases audzinātājai Inesei Dundurei par aizraujošām matemātikas stundām!