Rīgas Imantas vidusskolas 3.c klase dabaszinību stundās pēta un apgūst dažādas kartes. Skolēni mācās noteikt kartes mērogu, izmantot topogrāfiskos apzīmējumus. Dabaszinību skolotāja bērnus aizveda uz vietu, kur top dažādas kartes. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki ļāva skolēniem ieskatīties savā ikdienas darbā. 22. septembrī lietderīgi tika izmantotas blokstundu priekšrocības - skolēni devās apskatīt, kā veido Latvijas kartes. Pārsteigumiem piepildīta diena! Paldies klases audzinātājai Solvitai Griestiņai-Pukinskai par skolēnu ieinteresēšanu, izglītošanu!