Senie latvieši Miķeļdienā atzīmēja vasaras beigas. Tie ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, atnesot tumšus vakarus. 29. septembrī Rīgas Imantas vidusskolas 1.-3. klašu skolēni kopā ar savām audzinātājām noteiktā ritmā kārtoja dažādus dārzeņus, zīles, rudens ziedus un izveidoja savas Miķeļdienas mandalas.

30. septembrī dārzeņi tiks savākti maisos, un skolēnu pašpārvaldes skolēni kopā ar skolotājām palīdzēs tos nogādāt Rīgas Zoodārza iemītniekiem. Liels paldies skolēniem un 1.-3.klašu skolotājām par atsaucību un aktīvu darbošanos!