Rīgas Imantas vidusskolas bibliotēkā atvērta tikko iegādāto grāmatu izstāde - daudz jaunu, labu un aizraujošu "Bērnu, jauniešu un vecāku lasītāju žūrijas 2021" grāmatu dažādām gaumēm un īstam lasītpriekam! Lai mūsu lasītājiem prieks lasīt, ko jaunu uzzināt un baudīt!

Vairāk INFO