Rīgas Imantas vidusskolas 1.b klase aktīvi rosās un veido dārzeņu mandalu! Paldies klases audzinātājai Ingrīdai Bernānei par skolēnu ieinteresēšanu un aktīvu līdzdarbošanos!