Septembrī Rīgas Imantas vidusskolas 10. un 12. klašu skolēni pierādīja, ka dzeja patiešām dzīvo. Literatūras un vācu valodas stundās skanēja un tika sacerēti un tulkoti dzejoļi. 12.a klases skolēni 29. septembrī apmeklēja Dzejas dienām veltīto pasākumu Imantas filiālbibliotēkā un tikās ar dzejniekiem Alisi Mētru un Kristapu Vecgrāvi – mūsu skolas absoventiem. Lūk, ko par dzejas stundu raksta 10.a klases skolniece Elizabete Bekere-Ančipolovska: “Kā jau zināms, septembris ir dzejas un Dzejas dienu mēnesis, kad tiek atsaukti atmiņā izcilie latviešu autori un viņu darbi. Šis gads nav izņēmums, tādēļ Rīgas Imantas vidusskolas 10.a klases skolēni atbalstīja šo tradīciju, aktīvi piedaloties Dzejas ruporā. Aiz 313. kabineta durvīm skanēja Imanta Ziedoņa, Aleksandra Čaka, Māras Zālītes u.c. autoru dzeja. Pēc lirikas lasīšanas aktīvais darbs nebeidzās, katrs skolēns izteica savu atziņu par aizvadīto darbu, un atsauksmes par to bija gana pozitīvas – jaunieši izjuta mājīgu un draudzīgu atmosfēru, iepazina dažādu autoru dzejas stilu un klasesbiedru izteiksmīgās runas prasmes, kā arī guva iedvesmu. Cerēsim, ka nākamajā gadā šis pozitīvais gars saglabāsies un kļūs vēl labāks!”

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Silvijai Ludžiniecei par ieguldīto darbu!