Lieliskus plakātus Karjeras nedēļas ietvaros izveidojuši Rīgas Imantas vidusskolas jaunāko klašu skolēni kopā ar vecākiem. Skolēni piedalījās konkursā “Profesija-mīkla”. Visu nedēļu izveidotie plakāti ieinteresēja un iepriecināja arī pārējos skolēnus un skolotājus. Mazie un lielie pētīja dažādas profesiju vizualizācijas un centās atminēt, par kuru profesiju pārstāvjiem ir runa.

Pamēģiniet arī jūs! Vai visu atminēsiet? Paldies skolēniem un skolēnu vecākiem par atsaucību!

 

Rīgas Imantas vidusskolā turpinās Karjeras nedēļas aktivitātes. Pie klašu telpu durvīm parādās arvien vairāk plakātu, uz kuriem ir uzrakstīti skolēnu sapņi par nākotnes profesijām. Paldies sociālo zinību skolotājam Mārtiņam Geidam par lielisko ideju! Paldies klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu!

 

Rīgas Imantas vidusskolas 6.m klases skolēni, baudot rīta piparmētru tēju, klases stundā Karjeras nedēļas ietvaros diskutēja par nākotnes profesijām. Kādas profesijas tuvākajā nākotnē būs aktuālas, kādas izzudīs, jo tās varētu aizvietot mākslīgais intelekts? Noslēgumā tika izveidots plakāts ar savas profesijas izvēlēm. Paldies klases audzinātājai Mairai Glinkai par interesanti noorganizēto klases stundu!

 

13. oktobrī Rīgas Imantas vidusskolas 10. klašu skolēni Karjeras nedēļas ietvaros piedalījās Rīgas domes Labklājības departaments organizētajā tiešsaistes nodarbībā "Mērķu sasniegšanas ceļš", kas norisinājās projekta "Veselīgs rīdzinieks" ietvaros. Nodarbības vadīja Anda Gaitniece-Putāne un Jānis Strapcāns. Skolēni uzzināja, kā garīgi un fiziski noskaņoties darbam, kas palīdz būt neatlaidīgam grūtību pārvarēšanā un kā var sevi nomierināt tad, kad kaut kas nepadodas vai rada stresu. Nodarbības laikā tika runāts arī par mērķu sasniegšanas stratēģijām. Paldies skolas karjeras konsultantēm Jūlijai Brokerei un Ingrīdai Bernānei par ieguldīto darbu!

 

Karjeras nedēļas ietvaros pie Rīgas Imantas vidusskolas 11. klašu skolēniem viesojās karjeras konsultante Jūlija Brokere. Saruna tika veltīta vērtībām, kas nepieciešamas, lai veidotu veiksmīgu karjeru, un kāda tām saistība ar nākotnes ceļa izvēli. Skolēni ar interesi pildīja karjeras spēju un interešu testu un diskutēja par iegūtajiem rezultātiem, savām vērtībām. Paldies 11. klašu koordinatorei Anitrai Līkansei par uzaicinājumu un nodarbības organizēšanu! Paldies karjeras konsultantei Jūlijai Brokerei par vērtību, kas saistītas ar karjeras izvēli, aktualizēšanu.

 

Rīgas Imantas vidusskolas 12. klašu skolēni piedalījās tiešsaistes sarunā ar Latvijas zinātnieku Dr. med. Ivaru Vanadziņu, darba vides pētnieku, RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktoru. Skolēniem bija iespēja atklāt dažādu zinātnes nozaru un pētniecības aizraujošo darbu, saprast, ka būt zinātniekam ir interesanti. Skolēni saņēma vērtīgus ieteikumus darba dienas, vietas un vides organizēšanai. Paldies skolas karjeras konsultantēm Jūlijai Brokerei un Ingrīdai Bernānei par ieguldīto darbu!

 

Rīgas Imantas vidusskolā 5.-9. klašu skolēni prezentēja iepriekšējā nedēļā iesāktos projekta darbus “Profesiju karuselis tehnoloģiju pasaulē”. Skolēnu prezentācijas bija ļoti daudzveidīgas. Tika prezentētas nākotnes profesijas, ar tehnoloģijām saistītas mūsdienu profesijas, sapņu profesijas. Paldies skolēniem par aktīvu iesaistīšanos, informātikas un sociālo zinību skolotājiem par atbalstu un sadarbību karjeras projekta realizēšanā. Paldies skolas karjeras konsultantēm Jūlijai Brokerei un Ingrīdai Bernānei par ieguldīto darbu!