Rīgas Imantas vidusskolā vecāko klašu skolēni izstrādāja projekta darbu vācu valodā "Deutsch. Literatur. Musik." (Vācu valoda. Literatūra. Mūzika.).

Septembris Latvijā tradicionāli ir dzejas mēnesis, un arī vācu valodas stundās vecāko klašu skolēni darbojās projektā par dzeju. Valoda ir kas vairāk par gramatiskām konstrukcijām un jaunu vārdiņu mācīšanos, tā atspoguļo tautas mentalitāti un kultūru.

Vācu un latviešu kultūras ir cieši saistītas jau gadsimtiem ilgi. Par to pārliecinājās arī skolēni, strādājot projektā par vācu ievērojamākajiem dzejniekiem un viņu darbiem.

Skolēni darbojās grupās, uzzināja, kas ir trīs slavenākie vācu dzejnieki, ko viņi paveikuši, kurā laikā dzīvojuši, kas tajā laikā nozīmīgs noticis pasaulē un Latvijā, kāda ir Gētes, Šillera un Heines saistība ar latviešu kultūru. Katra grupa analizēja vienu dzejoli un uzzināja, kurš šo dzejoli ir tulkojis latviešu valodā. Sevišķi jāizceļ 10.b klases skolnieks Lexus, kurš radīja jaunu tulkojumu Heinriha Heines dzejolim “Loreleja”, tādējādi konkurējot ar pirmo šī dzejoļa latviskotāju Juri Alunānu.

Visi dzejoļi, ar kuriem skolēni strādāja, ir kļuvuši par dziesmām. Daudziem no tiem mūziku ir rakstījuši arī latviešu komponisti. Kurš gan nezina Bēthovena/Šillera Eiropas Savienības himnu “Oda priekam”, Emīla Dārziņa dziesmas “Minjona” un “Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt”?

Projekta noslēgumā katra grupa iepazīstināja pārējos klases biedrus ar savu pētījumu. Paldies jauniešiem par radošu pieeju, par interesantiem atklājumiem, cieņu pret darbu un drosmi paust savu viedokli! Paldies vācu valodas skolotājai Unai Brokai par ieguldīto darbu!