Rīgas Imantas vidusskolas skolēnu pašpārvalde 3. novembrī pulcējās sanāksmē Zoom platformā, lai vēlētu padomes priekšsēdētāju un tā vietniekus. Svinīgi paziņojam, ka RIV skolēnu pašpārvaldes prezidente šogad būs Patrīcija Lūse (11.b), savukārt priekšsēdētājas vietniece - Viktorija Melānija Polomošnova (10.b). Sveicam meitenes un vēlam prasmi sadarboties, darbotiesprieku, radošu garu un spēju iedvesmot skolas skolēnus aktīvam darbam pašu labā! Sveicieni un paldies iepriekšējā gada skolēnu pašpārvaldes prezidentei Karlīnai Slavinskai, kura centās skolas vidi veidot vēl labāku!