Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?

Mārtiņa gailīši dancīti veda,

Mārtiņa vakaru gaidīdami.

10. novembris - Mārtiņdiena!

Atbilstoši seno latviešu tradīcijām Mārtiņdiena jeb Rudenāji iezīmē nozīmīgu posmu – veļu laika beigas un ziemas sākšanos.

Senie latviešu Mārtiņdienā gāja rotaļās, minēja mīklas, dziedāja dziesmas.

Arī Rīgas Imantas vidusskolā salidojuši raibi Mārtiņdienas gaiļi. Godinot latviešu gadskārtas, skolēni pārbauda savas zināšanas par Mārtiņdienas tradīcijām, piedaloties viktorīnā “Mārtiņdienas gaili meklējot”.

Ja Mārtiņos zosis pa dubļiem staigā, tad Lieldienās tās staigās pa ledu. Ja Mārtiņdiena miglaina, tad ziema būs silta. Spriežot pēc ticējumiem, mūs sagaida silta ziema un Lieldienās varēsim slidot.

Paldies 1.-3. klašu skolēniem un viņu klašu audzinātājām par skaistiem, raibiem Mārtiņdienas gaiļiem!

Lai lustīga Mārtiņdiena!