Rīgas Imantas vidusskola 11. novembra rītā tērpusies Latvijas svētku rotās!

Paldies skolotājai Mairai Glinkai un visiem viņas čaklajiem palīgiem!