Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis Rīgas Imantas vidusskolai ir sarūpējis pateicības rakstu par atbildīgu un priekšzīmīgu rīcību Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanā, kā arī kopīgu ieguldījumu drošas mācību vides veidošanā.

Arī Rīgas Imantas vidusskolas vadība izsaka pateicību visam kolektīvam par atbildīgo rīcību vakcinēšanās jautājumā - savlaicīgi vakcinējušies 100% Rīgas Imantas vidusskolas pedagogu, kas ikdienā nodrošina mācību procesu, un kopumā 98% izglītības iestādes un Imantas sporta centra darbinieku.