Rīgas Imantas vidusskolas puiši ieguvuši 1. vietu Rīgas pilsētas Kurzemes rajona skolu sacensībās futbolā 6.-7. klašu grupā! Paldies sporta skolotājiem un sporta organizatorei Līvai Laubertei par ieinteresētību, atbalstu! Lepojamies!